Katedra Kultury Współczesnej

o katedrze

Katedra Kultury Współczesnej IFP AB powstała w październiku 2000, z przekształcenia dotychczasowego Zakładu Poetyki. Podstawowy obszar zainteresowań pracowników Katedry wyznacza literatura (i kultura) polska po 1945. W obszarze tym szczególną uwagę skupia polski realizm socjalistyczny, ujmowany w najrozmaitszych kontekstach (kultura stalinowska, sztuka totalitarna, sztuka użytkowa, kultura masowa, kultura PRL-u).

kontakt

Sekretariat:
mgr Hanna Kucharek
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl